1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 5. Zarządzanie testowaniem
 4. 5.5 Ryzyko a testowanie
 5. 5.5.1 Obszary ryzyka projektowego

5.5.1 Obszary ryzyka projektowego

Ryzyko projektowe, to obszary ryzyka otaczające zdolność projektu do osiągnięcia postawionych przed nim celów, takie jak:

 • czynniki organizacyjne
  • braki w umiejętnościach, szkoleniach lub personelu
  • problemy kadrowe
  • problemy polityczne takie jak:
   • problemy z testerami komunikującymi swoje potrzeby oraz wyniki testów
   • brak reakcji zespołu w związku z informacjami pozyskanymi podczas testów i przeglądów (np. brak doskonalenia procesów produkcji i testowania)
  • nieprawidłowe nastawienie i oczekiwania od testowania (np. niedocenianie wartości znajdowania błędów podczas testowania)
 • problemy techniczne
  • problemy ze zdefiniowaniem poprawnych wymagań
  • stopień, w jakim wymagania mogą zostać spełnione przy istniejących ograniczeniach
  • środowisko testowe niegotowe na czas
  • spóźniona konwersja danych, planowanie migracji oraz rozwój i testowanie narzędzi do migracji i konwersji danych
  • niska jakość projektu, kodu, danych konfiguracyjnych, danych testowych i testów
 • problemy z dostawcami
  • niewywiązywanie się dostawców ze zobowiązań
  • problemy z kontraktami

Podczas analizowania, zarządzania i łagodzenia powyższych obszarów ryzyka kierownik testów postępuje według uznanych zasad kierowania projektami. Wzorzec planu testów ze standardu „Standard for Software Documentation” (IEEE STD 829-1998) wymaga wymienienia elementów ryzyka oraz zabezpieczeń przed nimi.