1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4 Podstawowy proces testowy

1.4 Podstawowy proces testowy

Najbardziej widocznym elementem testowania jest wykonywanie testów. Jednak, żeby testy były skuteczne i efektywne, plany testów powinny również uwzględniać czas potrzebny na zaplanowanie testów, zaprojektowanie przypadków testowych, przygotowanie do ich wykonania oraz ocenę wyników.

Podstawowy proces testowy składa się z następujących czynności:

  • planowanie i nadzór nad testami
  • analiza i projektowanie testów
  • implementacja i wykonanie testów
  • ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  • czynności zamykające test

Chociaż wyżej wymienione czynności układają się w logiczny ciąg, to w praktyce mogą się zazębiać lub występować jednocześnie. Zwykle konieczne jest ich dostosowanie do kontekstu systemu i projektu.

Artykuły