1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1 Dlaczego testowanie jest niezbędne?
  5. 1.1.1 Kontekst systemów softwarowych

1.1.1 Kontekst systemów softwarowych

Systemy softwarowe są integralną częścią naszego życia, od aplikacji biznesowych (np. w bankowości) po produkty użytkowe (np. samochody). Większość ludzi spotkała się z oprogramowaniem, które nie działało tak jak powinno. Oprogramowanie, które działa niepoprawnie może spowodować wiele problemów, stratę pieniędzy, czasu lub utratę reputacji biznesowej. Może nawet spowodować utratę zdrowia lub życia.