1. Strona główna
 2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
 3. 6. Testowanie wspierane narzędziami
 4. 6.1 Typy narzędzi testowych
 5. 6.1.1 Znaczenie i cel wsparcia narzędziowego dla testów

6.1.1 Znaczenie i cel wsparcia narzędziowego dla testów

Narzędzia testowe mogą być wykorzystywane w jednej lub wielu czynnościach wspierających testowanie. Mogą to być:

 1. narzędzia używane wprost w testach takie jak narzędzia wspierające wykonanie testów, narzędzia generujące dane testowe i narzędzia porównujące wyniki
 2. narzędzia wspomagające zarządzanie procesem testowym takie jak narzędzia do zarządzania testami, wynikami testów, danymi, wymaganiami, incydentami, defektami itd. oraz narzędzia raportujące i monitorujące wykonanie testów
 3. narzędzia używane w rozpoznaniu (eksploracji), np. narzędzia monitorujące dostęp do plików przez aplikację
 4. dowolne narzędzie wspierające testy (w takim znaczeniu arkusz kalkulacyjny jest również narzędziem testowym)

W zależności od kontekstu wsparcie narzędziowe dla testów może mieć jeden lub kilka z poniższych celów:

 • zwiększenie efektywności czynności testowych przez zautomatyzowanie powtarzających się zadań lub wsparcie dla czynności testowych wykonywanych ręcznie takich jak planowanie testów, projektowanie testów, raportowanie i monitorowanie testów
 • automatyzacja czynności, które wymagałyby wielkich nakładów, gdyby były wykonywane ręcznie (np. testy statyczne)
 • automatyzacja czynności, które nie mogą być wykonane ręcznie (np. testy aplikacji klient-serwer na wielką skalę)
 • zwiększenie niezawodności testów (np. przez automatyzację porównywania dużej ilości danych lub symulacje)

Termin „struktura testowa” jest również często używany w przynajmniej trzech znaczeniach:

 • reużywalne i rozszerzalne biblioteki testowe, które mogą zostać wykorzystane do zbudowania narzędzi testowych (zwane również jarzmami testowymi)
 • typ projektu automatyzacji testów (np. testowanie sterowane danymi, testowanie oparte na słowach kluczowych)
 • ogólny proces wykonania testów

W tym sylabusie pojęcie „struktura testowa” jest używane w pierwszych dwóch znaczeniach, tak jak to zostało opisane w podrozdziale 6.1.6.