1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.5 Ryzyko a testowanie

5.5 Ryzyko a testowanie

Ryzyko może zostać zdefiniowane, jako możliwość wystąpienia zdarzenia, niebezpieczeństwa, zagrożenia lub jakiejś sytuacji powodującej niepożądane konsekwencje lub potencjalny problem. Poziom ryzyka jest określony przez prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego zdarzenia oraz jego wpływ (szkoda, jaką może wyrządzić to zdarzenie).

Artykuły