1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 5. Zarządzanie testowaniem
  4. 5.3 Monitorowanie postępu testów i nadzór
  5. 5.3.2 Raportowanie testów

5.3.2 Raportowanie testów

Raportowanie testów podaje podsumowanie projektu testowego, a w tym:

  • co się zdarzyło w czasie testowania, np. daty spełnienia kryteriów zakończenia
  • analizę informacji oraz metryk wspierającą rekomendację oraz decyzje co do przyszłych działań, takich jak pozostałe usterki, opłacalność dalszego testowania, pozostałe obszary ryzyka oraz poziom zaufania do testowanego oprogramowania

Zarys raportu podsumowującego testy przedstawiony jest w dokumencie „Standard for Software Documentation” (IEEE STD 829-1998).

Pomiary powinny być wykonywane w trakcie oraz na koniec poziomu testów, żeby ocenić:

  • dopasowanie celów testów do poziomu testów
  • adekwatność wybranego podejścia do testów
  • skuteczność testów w odniesieniu do celów testowania