1. Strona główna
  2. Sylabus ISTQB – Poziom podstawowy (wersja 2011.1.3)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.3 Typy testów

2.3 Typy testów

Grupa czynności testowych może być nakierowana na weryfikację systemu (lub części systemu) bazując na konkretnym powodzie lub celu testów.

Testy określonego typu skupiają się na konkretnym celu testu, którym może być którekolwiek z poniższych:

  • przetestowanie jakiejś funkcji wykonywanej przez oprogramowanie
  • przetestowanie jakiegoś niefunkcjonalnego atrybutu jakościowego (takiego jak niezawodność lub użyteczność)
  • przetestowanie struktury lub architektury systemu
  • testy związane ze zmianami, to jest potwierdzaniem, że usterki zostały naprawione (testowanie potwierdzające) i szukaniem niezamierzonych zmian (testowanie regresywne).

Można opracować model oprogramowania i użyć go w testach strukturalnych (np. model przepływu sterowania, model struktury menu), testach niefunkcjonalnych (np. model wydajności, model użyteczności, model zagrożeń zabezpieczeń) lub funkcjonalnych (np. model przepływu procesu, model przejść między stanami lub specyfikacja w języku naturalnym).

Artykuły