1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 5. Zarządzanie testami

5. Zarządzanie testami

Słowa kluczowe

kierownik testów, kryteria wejścia, kryteria wyjścia, monitorowanie testów i nadzór nad testami, ocena ryzyka, plan testów, planowanie testów, podejście do testowania, ryzyko, ryzyko produktowe, ryzyko projektowe, strategia testów, sumaryczny raport z testów, szacowanie testów, tester, zarządzanie defektami, zarządzanie konfiguracją

Cele nauczania — zarządzanie testami

5.1. Organizacja testów

 • FL-5.1.1. (K2) Kandydat potrafi omówić zalety i wady niezależnego testowania.
 • FL-5.1.2. (K1) Kandydat potrafi wskazać zadania kierownika testów i testera.

5.2. Planowanie i szacowanie testów

 • FL-5.2.1. (K2) Kandydat potrafi scharakteryzować cel i treść planu testów.
 • FL-5.2.2. (K2) Kandydat potrafi rozróżnić poszczególne strategie testowania.
 • FL-5.2.3. (K2) Kandydat potrafi podać przykłady potencjalnych kryteriów wejścia i wyjścia.
 • FL-5.2.4. (K3) Kandydat potrafi wykorzystać wiedzę na temat ustalania priorytetów oraz zależności technicznych i logicznych do zaplanowania wykonania określonego zbioru przypadków testowych.
 • FL-5.2.5. (K1) Kandydat potrafi wskazać czynniki wpływające na pracochłonność testowania.
 • FL-5.2.6. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić różnicę między dwiema technikami szacowania: techniką opartą na miarach i techniką ekspercką.

5.3. Monitorowanie testów i nadzór nad testami

 • FL-5.3.1. (K1) Kandydat pamięta miary stosowane w odniesieniu do testowania.
 • FL-5.3.2. (K2) Kandydat potrafi podsumować cele i treść raportów z testów oraz wskazać ich odbiorców.

5.4. Zarządzanie konfiguracją

 • FL-5.4.1. (K2) Kandydat potrafi podsumować, w jaki sposób zarządzanie konfiguracją wspomaga testowanie.

5.5. Czynniki ryzyka a testowanie

 • FL-5.5.1. (K1) Kandydat potrafi określić poziom ryzyka na podstawie prawdopodobieństwa i wpływu.
 • FL-5.5.2. (K2) Kandydat potrafi rozróżnić czynniki ryzyka projektowego i produktowego.
 • FL-5.5.3. (K2) Kandydat potrafi opisać na przykładach potencjalny wpływ analizy ryzyka produktowego na staranność i zakres testowania.

5.6. Zarządzanie defektami

 • FL-5.6.1. (K3) Kandydat potrafi sporządzać raporty o defektach zawierające informacje na temat defektów wykrytych podczas testowania.

Artykuły