1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 4. Techniki testowania
 4. 4.1. Kategorie technik testowania
 5. 4.1.1. Wybór technik testowania

4.1.1. Wybór technik testowania

Przy wyborze technik testowania, które będą stosowane, należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak:

 • typ modułu lub systemu;
 • złożoność modułu lub systemu;
 • obowiązujące przepisy i normy;
 • wymagania klienta lub wymagania wynikające z umów;
 • poziomy ryzyka;
 • typy ryzyka;
 • cele testów;
 • dostępną dokumentację;
 • wiedzę i umiejętności testerów;
 • dostępne narzędzia;
 • czas i budżet;
 • model cyklu życia oprogramowania;
 • przewidywany sposób korzystania z oprogramowania;
 • dotychczasowe doświadczenie w użyciu technik testowania w testowaniu modułów i systemów;
 • typy defektów spodziewane w modułach i systemach.

Niektóre techniki testowania lepiej sprawdzają się w określonych sytuacjach lub na określonych poziomach testów, inne zaś można z powodzeniem stosować na każdym poziomie testów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, testerzy zazwyczaj tworzą przypadki testowe łącząc ze sobą różne techniki.

Użycie technik testowania w analizie, projektowaniu i implementacji testów może mieć zróżnicowany charakter: od bardzo nieformalnego wymagającego minimalnej lub nie wymagającego żadnej dokumentacji) po bardzo formalny. Właściwy stopień sformalizowania zależy od kontekstu testowania, w tym od: dojrzałości procesów testowych i procesów wytwarzania oprogramowania, ograniczeń czasowych, norm bezpieczeństwa i wymogów prawnych, wiedzy i umiejętności zaangażowanych osób oraz przyjętego modelu cyklu życia oprogramowania.