1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1. Co to jest testowanie?

1.1. Co to jest testowanie?

Systemy oprogramowania są nieodłączną częścią naszego życia we wszystkich jego obszarach — od aplikacji biznesowych (np. w bankowości) po produkty użytkowe (np. samochody). Jednocześnie większość z nas miała zapewne do czynienia z oprogramowaniem, które nie zadziałało tak, jak powinno. Nieprawidłowe funkcjonowanie oprogramowania może powodować wiele problemów, w tym straty finansowe, stratę czasu, utratę reputacji firmy, a nawet utratę zdrowia lub życia. Testowanie oprogramowania pozwala ocenić jego jakość i zmniejszyć ryzyko wystąpienia awarii podczas eksploatacji.

Powszechnie uważa się, że testowanie polega wyłącznie na wykonywaniu testów, czyli uruchamianiu oprogramowania i sprawdzaniu uzyskanych rezultatów. Jak jednak opisano w podrozdziale 1.4., testowanie oprogramowania to proces obejmujący czynności, które wykraczają poza samo wykonywanie testów. W skład procesu testowego wchodzą również takie czynności jak: planowanie, analiza, projektowanie i implementacja testów, raportowanie o postępie i wynikach testów oraz dokonywanie oceny jakości przedmiotu testów. Testowanie może wymagać uruchomienia
testowanego modułu lub systemu – mamy wtedy do czynienia z tzw. testowaniem dynamicznym. Można również wykonywać testy bez uruchamiania testowanego obiektu – takie testowanie nazywa
się testowaniem statycznym. A zatem testowanie obejmuje również przegląd produktów pracy takich jak: wymagania, historyjki użytkownika i kod źródłowy.

Inne nieporozumienie polega na postrzeganiu testowania jako czynności skupionej wyłącznie na weryfikacji wymagań, historyjek użytkownika lub innych form specyfikacji. Chociaż w ramach testowania rzeczywiście sprawdza się, czy system spełnia wyspecyfikowane wymagania, to jednak
przeprowadza się również walidację, której zadaniem jest sprawdzenie, czy system spełnia wymagania użytkowników oraz inne potrzeby interesariuszy w swoim środowisku operacyjnym.

Czynności testowe są organizowane i przeprowadzane w różny sposób w różnych cyklach życia (patrz podrozdział 2.1.).

Artykuły