1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania

4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania

Testowanie białoskrzynkowe opiera się na strukturze wewnętrznej przedmiotu testów. Techniki testowania białoskrzynkowego mogą być stosowane na wszystkich poziomach testów, jednakże dwie techniki związane z kodem, które omówiono w tym podrozdziale, najczęściej stosuje się na poziomie testów modułowych. Istnieją również bardziej zaawansowane techniki, których używa się w systemach krytycznych ze względów bezpieczeństwa, w systemach o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa oraz w środowiskach wymagających wysokiego poziomu integralności (w celu uzyskania pełniejszego pokrycia), ale nie są one przedmiotem tego opracowania.

Więcej informacji na temat tych technik można znaleźć w [ISTQB® ATTA] oraz w [Roman 2015].

Artykuły