1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania
  5. 4.3.1. Testowanie i pokrycie instrukcji kodu

4.3.1. Testowanie i pokrycie instrukcji kodu

Testowanie instrukcji służy do sprawdzania wykonywalnych instrukcji zawartych w kodzie. Pokrycie mierzy się procentowo jako iloraz liczby instrukcji wykonanych przez testy przez łączną liczbę instrukcji wykonywalnych w przedmiocie testów, zazwyczaj wyrażany w procentach.