1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4. Proces testowy
 5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
 6. Wykonywanie testów

Wykonywanie testów

Podczas wykonywania testów uruchamiane są zestawy testowe, zgodnie z harmonogramem wykonania testów. Główne czynności przeprowadzane w ramach wykonywania testów to:

 • zarejestrowanie danych identyfikacyjnych i wersji elementów testowych bądź przedmiotu testów, narzędzi testowych i testaliów;
 • wykonywanie testów ręcznie lub przy użyciu narzędzi do wykonywania testów;
 • porównanie rzeczywistych wyników testów z oczekiwanymi;
 • przeanalizowanie anomalii w celu ustalenia ich prawdopodobnych przyczyn (np. awarie mogą być wynikiem defektów w kodzie, ale mogą się pojawić również wyniki fałszywie pozytywne (patrz p. 1.2.3.));
 • raportowanie defektów oparte na obserwowanych awariach (patrz podrozdział 5.6.);
 • zarejestrowanie (zalogowanie) wyniku wykonania testów (np. zaliczenie, niezaliczenie, test blokujący);
 • powtórzenie czynności testowych w wyniku działań podjętych w związku z wystąpieniem anomalii albo w ramach zaplanowanego testowania (np. testowania potwierdzającego, wykonywania poprawionego testu i/lub testowania regresji);
 • zweryfikowanie i zaktualizowanie możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między podstawą testów, warunkami testowymi, przypadkami testowymi, procedurami testowymi i wynikami testów.