1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu
  5. 4.4.3. Testowanie w oparciu o listę kontrolną

4.4.3. Testowanie w oparciu o listę kontrolną

W testowaniu w oparciu o listę kontrolną tester projektuje, implementuje i uruchamia testy tak, aby pokryć warunki testowe znalezione w liście kontrolnej. Podczas analizy tester tworzy nowe listy kontrolne lub rozszerza istniejące, ale może również użyć gotowych list kontrolnych bez ich modyfikacji. Listy kontrolne można opracowywać na podstawie własnego doświadczenia, danych dotyczących potencjalnych defektów i awarii, znajomości oczekiwań użytkowników lub wiedzy na temat przyczyn i objawów awarii oprogramowania.

Listy kontrolne można tworzyć na potrzeby różnych typów testów, w tym na potrzeby testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. W przypadku braku szczegółowych przypadków testowych testowanie w oparciu o listę kontrolną zapewnia niezbędne wytyczne i pozwala uzyskać pewien stopień spójności procesu testowania. Listy mają charakter wysokopoziomowy, w związku z czym podczas faktycznego testowania może występować pewna zmienność przekładająca się na większe pokrycie, ale kosztem mniejszej powtarzalności.