1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.1. Co to jest testowanie?
 5. 1.1.1. Typowe cele testowania

1.1.1. Typowe cele testowania

W przypadku każdego projektu cele testowania mogą być realizowane między innymi poprzez następujące czynności:

 • dokonywanie oceny produktów pracy, takich jak: wymagania, historyjki użytkownika, projekt i kod;
 • sprawdzanie, czy zostały spełnione wszystkie wyspecyfikowane wymagania;
 • sprawdzanie, czy przedmiot testów jest kompletny i działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i innych interesariuszy;
 • budowanie zaufania do poziomu jakości przedmiotu testów;
 • zapobieganie defektom;
 • wykrywanie defektów i awarii;
 • dostarczanie interesariuszom informacji niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji (dotyczących zwłaszcza poziomu jakości przedmiotu testów);
 • obniżanie poziomu ryzyka związanego z jakością oprogramowania (np. ryzyka wystąpienia niewykrytych wcześniej awarii podczas eksploatacji);
 • przestrzeganie wymagań wynikających z umów, przepisów prawa i norm/standardów i/lub sprawdzanie, czy obiekt testów jest zgodny z tymi wymaganiami lub standardami.

Cele testowania mogą różnić się w zależności od kontekstu testowanego modułu lub systemu, poziomu testów oraz modelu cyklu życia oprogramowania. Poniżej podano kilka przykładowych różnic.

 • W przypadku testowania modułowego jednym z celów może być wykrycie jak największej liczby awarii, a w rezultacie wczesne zidentyfikowanie i usunięcie powodujących je defektów. Innym celem może być zwiększenie pokrycia kodu przez testy modułowe.
 • W przypadku testowania akceptacyjnego jednym z celów może być potwierdzenie, że system działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia stawiane mu wymagania. Innym celem tego rodzaju testowania może być dostarczenie interesariuszom informacji na temat ryzyka, jakie wiąże się z przekazaniem systemu do eksploatacji w danym momencie.