1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy

1.4. Proces testowy

Nie ma jednego uniwersalnego procesu testowania oprogramowania, ale istnieją typowe czynności testowe, bez stosowania których nie zostaną zrealizowane ustalone dla testowania cele. Czynności te składają się na proces testowy. Dobór procesu testowego do konkretnego oprogramowania w konkretnej sytuacji zależy od wielu czynników. Organizacja może w swojej strategii testowej zdefiniować, które czynności testowe wchodzą w skład tego procesu, jak czynności testowe mają być zaimplementowane oraz w którym momencie cyklu życia oprogramowania powinny mieć miejsce.

Artykuły