1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 5. 1.2.3. Pomyłki, defekty i awarie

1.2.3. Pomyłki, defekty i awarie

Na skutek pomyłki (błędu) człowieka w kodzie oprogramowania lub w innym związanym z nim produkcie pracy może powstać defekt (inaczej zwany usterką lub pluskwą). Pomyłka skutkująca wprowadzeniem defektu w jednym produkcie pracy może spowodować błąd skutkujący wprowadzeniem defektu w innym, powiązanym produkcie pracy. Przykładem takiej sytuacji jest pomyłka popełniona podczas pozyskiwania wymagań, która może prowadzić do defektu w wymaganiach, co spowoduje pomyłkę programisty skutkującą wprowadzeniem defektu w kodzie.

Wykonanie kodu zawierającego defekt może spowodować awarię, ale nie musi dziać się tak w przypadku każdego defektu. Niektóre defekty powodują awarię na przykład tylko po wprowadzeniu ściśle określonych danych wejściowych bądź na skutek wystąpienia określonych warunków wstępnych, które mogą zaistnieć bardzo rzadko lub nigdy.

Pomyłki mogą pojawiać się z wielu powodów, takich jak:

 • presja czasu;
 • omylność człowieka;
 • brak doświadczenia lub niedostateczne umiejętności uczestników projektu;
 • problemy z wymianą informacji między uczestnikami projektu (w tym nieporozumienia dotyczące rozumienia wymagań i dokumentacji projektowej);
 • złożoność kodu, projektu, architektury, rozwiązywanego problemu i/lub wykorzystywanej technologii;
 • nieporozumienia dotyczące interfejsów wewnątrz systemu i między systemami, zwłaszcza w przypadku dużej liczby tych systemów;
 • stosowanie nowych, nieznanych technologii.

Awarie – poza tymi wynikającymi z defektów w kodzie – mogą być również spowodowane warunkami środowiskowymi. Przykładem takich sytuacji i warunków są: promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub zanieczyszczenie środowiska, które mogą spowodować wystąpienie defektów w oprogramowaniu wewnętrznym (ang. firmware) lub wpłynąć na działanie oprogramowania poprzez zmianę parametrów pracy sprzętu.

Nie wszystkie nieoczekiwane wyniki testów oznaczają awarie. Wynik fałszywie pozytywny może być, między innymi, skutkiem błędów związanych z wykonaniem testów, defektów w danych testowych, środowisku testowym, w innych testaliach itp. Podobne problemy mogą być przyczyną sytuacji odwrotnej – wyniku fałszywie negatywnego, czyli sytuacji, w której testy nie wykrywają defektu, który powinny wykryć. Wyniki fałszywie pozytywne są raportowane jako defekty, których w rzeczywistości nie ma.