1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 3. Testowanie statyczne
 4. 3.1. Podstawy testowania statycznego
 5. 3.1.2. Zalety testowania statycznego

3.1.2. Zalety testowania statycznego

Techniki testowania statycznego dostarczają wielu korzyści. W przypadku ich stosowania w początkowym etapie cyklu życia oprogramowania, pozwalają one wykryć defekty jeszcze przed rozpoczęciem testowania dynamicznego (np. w ramach przeglądów specyfikacji wymagań lub projektu bądź doprecyzowywania listy zaległości produktowych). Usunięcie defektów wykrytych w początkowym etapie cyklu życia jest często dużo tańsze niż usunięcie defektów wykrytych w kolejnych etapach — zwłaszcza po wdrożeniu oprogramowania i rozpoczęciu jego eksploatacji.

Zastosowanie technik testowania statycznego do wykrywania defektów i ich niezwłocznego usuwania jest prawie zawsze dużo tańsze niż wykrywanie defektów w przedmiocie testów i ich usuwanie metodą testowania dynamicznego, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę dodatkowe koszty związane z aktualizacją pozostałych produktów pracy oraz testowaniem potwierdzającym i testowaniem regresji.

Wśród dodatkowych zalet testowania statycznego wymienić można:

 • efektywne wykrywanie i usuwanie defektów jeszcze przed wykonaniem testów dynamicznych;
 • identyfikowanie defektów, które trudno jest wykryć metodą testowania dynamicznego;
 • zapobieganie wystąpieniu defektów w projekcie i kodzie poprzez wykrywanie niedociągnięć takich jak: niespójności, niejednoznaczności, wewnętrzne sprzeczności, nieścisłości, przeoczenia, opuszczenia czy też elementy nadmiarowe w wymaganiach;
 • zwiększenie wydajności prac programistycznych między innymi dzięki udoskonaleniom projektowania i utrzymywalności kodu;
 • obniżenie kosztów i zmniejszenie czasochłonności wytwarzania oprogramowania;
 • obniżenie kosztów i zmniejszenie czasochłonności testowania;
 • obniżenie łącznego kosztu zapewnienia jakości w całym cyklu życia oprogramowania poprzez zmniejszenie liczby awarii na późniejszych etapach tego cyklu lub po przekazaniu oprogramowania do eksploatacji;
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami zespołu uczestniczącymi w przeglądach.