1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe

1.4.2. Czynności i zadania testowe

W procesie testowym wyróżnia się następujące, główne grupy czynności:
– planowanie testów;
– monitorowanie testów i nadzór nad testami;
– analiza testów;
– projektowanie testów;
– implementacja testów;
– wykonywanie testów;
– ukończenie testów.

Każda grupa składa się z czynności, które opisano w kolejnych podpunktach. Ponadto poszczególne czynności w każdej z grup mogą składać się z kilku pojedynczych zadań różniących się w zależności od projektu lub wersji oprogramowania.

Należy również zaznaczyć, że chociaż wiele grup czynności może sprawiać wrażenie logicznie uszeregowanych, często są one realizowane metodą iteracyjną. Przykładem takiej praktyki jest model zwinnego wytwarzania oprogramowania, który opiera się na krótkich iteracjach obejmujących projektowanie, tworzenie i testowanie produktu. Iteracje odbywają się w sposób ciągły i są objęte ciągłym planowaniem. W rezultacie czynności testowe są również wykonywane w ramach tego podejścia do wytwarzania oprogramowania w sposób ciągły i iteracyjny. Nawet w przypadku stosowania metod sekwencyjnych, w których czynności są wykonywane krokowo w logicznej kolejności, pewne elementy nakładają się na siebie, są wykonywane łącznie lub równocześnie bądź są pomijane. W związku z powyższym zwykle konieczne jest dostosowanie głównych czynności do
kontekstu danego systemu lub projektu.

Artykuły