1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu

4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu

W ramach technik opartych na doświadczeniu przypadki testowe projektuje się z wykorzystaniem umiejętności i intuicji testerów oraz ich doświadczenia z podobnymi aplikacjami i technologiami. Techniki te pomagają w identyfikowaniu przypadków testowych, które trudno jest zidentyfikować przy użyciu innych, bardziej usystematyzowanych technik. Z drugiej strony uzyskany poziom pokrycia i skuteczność mogą bardzo różnić się w zależności od podejścia i doświadczenia testera — w pewnych przypadkach pokrycie może być trudne do oszacowania, a nawet niemożliwe do zmierzenia.

W kolejnych punktach omówiono najczęściej stosowane techniki oparte na doświadczeniu.

Artykuły