1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

Słowa kluczowe
analiza wpływu, cel testu, oprogramowanie do powszechnej sprzedaży, podstawa testów, poziom testów, produkcyjne testy akceptacyjne, przedmiot testów, przypadek testowy, środowisko testowe, testowanie akceptacyjne, testowanie akceptacyjne przez użytkownika, testowanie akceptacyjne zgodności z prawem, testowanie akceptacyjne zgodności z umową, testowanie alfa, testowanie beta, testowanie białoskrzynkowe, testowanie funkcjonalne, testowanie integracji modułów, testowanie integracji systemów, testowanie integracyjne, testowanie modułowe, testowanie niefunkcjonalne, testowanie pielęgnacyjne, testowanie potwierdzające, testowanie regresji, testowanie systemowe, typ testów

Cele nauczania — testowanie w cyklu życia oprogramowania

2.1. Modele cyklu życia oprogramowania

  • FL-2.1.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić relacje między czynnościami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania a czynnościami testowymi w cyklu życia oprogramowania.
  • FL-2.1.2. (K1) Kandydat potrafi wskazać powody, dla których konieczne jest dostosowanie modeli cyklu życia oprogramowania do kontekstu wynikającego z charakterystyki projektu i produktu.

2.2. Poziomy testów

  • FL-2.2.1. (K2) Kandydat potrafi porównać poszczególne poziomy testów z punktu widzenia celów, podstawy testów, przedmiotów testów, typowych defektów i awarii, podejść i odpowiedzialności.

2.3. Typy testów

  • FL-2.3.1. (K2) Kandydat potrafi porównać testowanie funkcjonalne z testowaniem niefunkcjonalnym i białoskrzynkowym.
  • FL-2.3.2. (K1) Kandydat zdaje sobie sprawę z tego, że testy funkcjonalne, niefunkcjonalne i białoskrzynkowe mogą występować na dowolnym poziomie testowania.
  • FL-2.3.3. (K2) Kandydat potrafi porównać przeznaczenie testowania potwierdzającego i testowania regresji.

2.4. Testowanie pielęgnacyjne

  • FL-2.4.1. (K2) Kandydat potrafi wymienić i omówić zdarzenia wyzwalające testowanie pielęgnacyjne.
  • FL-2.4.2. (K2) Kandydat potrafi opisać rolę analizy wpływu w testowaniu pielęgnacyjnym.

Artykuły