1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.1. Co to jest testowanie?
  5. 1.1.2. Testowanie a debugowanie

1.1.2. Testowanie a debugowanie

Testowanie i debugowanie to dwie różne czynności. Wykonywanie testów pozwala ujawnić awarie, które są skutkiem defektów w oprogramowaniu, natomiast debugowanie to czynność związana z wytwarzaniem oprogramowania, która polega na znajdowaniu, analizowaniu i usuwaniu tych defektów. Następnie wykonywane jest testowanie potwierdzające, które pozwala sprawdzić, czy wprowadzone poprawki w rezultacie spowodowały usunięcie defektów. W niektórych przypadkach testerzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie testu początkowego oraz końcowego testu potwierdzającego, a programiści są odpowiedzialni za przeprowadzenie debugowania oraz związanego z nim testowania modułowego. Jednakże w przypadku zwinnego wytwarzania oprogramowania i niektórych innych cykli życia testerzy mogą być również zaangażowani w debugowanie i testowanie modułowe.

Standard międzynarodowy ISO/IEC/IEEE 29119-1 zawiera bardziej szczegółowe informacje dotyczące pojęć związanych z testowaniem.