1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.4. Śledzenie powiązań między podstawą testów a produktami pracy związanymi z testowaniem

1.4.4. Śledzenie powiązań między podstawą testów a produktami pracy związanymi z testowaniem

Jak wspomniano w p. 1.4.3., produkty pracy związane z testowaniem i ich nazwy mogą być bardzo różne. Niezależnie od tych różnic, w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i nadzoru, istotne jest stworzenie i utrzymywanie mechanizmu śledzenia powiązań między każdym elementem podstawy testów a odpowiadającymi mu produktami pracy związanymi z testowaniem przez cały czas trwania procesu testowego. Sprawne śledzenie powiązań umożliwia nie tylko ocenę pokrycia testowego, ale również:

  • analizowanie wpływu zmian;
  • przeprowadzanie audytu testów;
  • spełnianie kryteriów związanych z zarządzaniem w obszarze IT;
  • tworzenie bardziej zrozumiałych raportów o statusie testów i sumarycznych raportów z testów dzięki uwzględnieniu statusu elementów podstawy testów (np. wymagań, dla których testy zostały zaliczone, niezaliczone lub czekają na wykonanie);
  • przekazywanie interesariuszom informacji o aspektach technicznych testowania w zrozumiałej dla nich formie;
  • udzielanie informacji potrzebnych do oceny jakości produktów, możliwości procesów i postępu w realizacji projektu z punktu widzenia możliwości osiągnięcia celów biznesowych.

Niektóre narzędzia do zarządzania testami mają wbudowane modele produktów pracy związanych z testowaniem, które odpowiadają pewnej części lub wszystkim produktom omówionym w tym punkcie. Ponadto istnieją organizacje, które budują własne systemy zarządzania w celu uporządkowania produktów pracy i dostarczania niezbędnych informacji związanych ze śledzeniem.