1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 3. Testowanie statyczne
 4. 3.2. Proces przeglądu
 5. 3.2.1. Proces przeglądu produktów pracy

3.2.1. Proces przeglądu produktów pracy

Proces przeglądu obejmuje zwykle następujące czynności:

Planowanie

 • Określenie zakresu prac, w tym celu przeglądu i dokumentów (lub ich części) będących jego przedmiotem oraz ocenianych charakterystyk jakościowych.
 • Oszacowanie nakładu pracy i ram czasowych.
 • Wskazanie cech charakterystycznych przeglądu, takich jak: typ przeglądu, role, czynności i listy kontrolne.
 • Wybór osób, które mają wziąć udział w przeglądzie oraz wyznaczenie im ról.
 • Określenie kryteriów wejścia i wyjścia (w przypadku bardziej formalnych typów przeglądów np. inspekcji).
 • Sprawdzenie, czy zostały spełnione kryteria wejścia (w przypadku bardziej formalnych typów przeglądów).

Rozpoczęcie przeglądu

 • Rozesłanie produktu pracy (w formie papierowej lub elektronicznej) oraz innych materiałów (np.: formularzy, dziennika problemów, list kontrolnych i innych powiązanych produktów pracy).
 • Wyjaśnienie uczestnikom zakresu, celów, procesu, ról i produktów pracy.
 • Udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania uczestników dotyczące przeglądu.

Przegląd indywidualny (tj. indywidualne przygotowanie)

 • Dokonanie przeglądu całości lub części produktów pracy.
 • Odnotowanie potencjalnych defektów oraz zaleceń i pytań.

Przekazanie informacji o problemach i analiza problemów

 • Przekazanie informacji o zidentyfikowanych, potencjalnych defektach (np. na spotkaniu przeglądowym).
 • Przeanalizowanie defektów (w tym wyznaczenie osób za nie odpowiedzialnych oraz określenie statusu defektów).
 • Dokonanie oceny i udokumentowanie charakterystyk jakościowych.
 • Dokonanie oceny wniosków z przeglądu pod kątem kryteriów wyjścia w celu podjęcia decyzji (odrzucenie produktu pracy, wymagane poważne zmiany, akceptacja – być może z niewielkimi zmianami).

Usunięcie defektów i raportowanie

 • Utworzenie raportów o defektach dotyczących wykrytych defektów wymagających wprowadzenia zmian.
 • Usunięcie defektów wykrytych w produkcie pracy będącym przedmiotem przeglądu (czynność tę zwykle wykonuje autor).
 • Poinformowanie odpowiedniej osoby lub odpowiedniego zespołu o defektach wykrytych w produkcie pracy związanym z produktem będącym przedmiotem przeglądu.
 • Zarejestrowanie zaktualizowanego statusu defektów (w przypadku przeglądów formalnych), włączając w to potencjalną zgodę autora komentarza.
 • Zebranie miar (w przypadku bardziej formalnych typów przeglądów).
 • Sprawdzenie, czy zostały spełnione kryteria wyjścia (w przypadku bardziej formalnych typów przeglądów).
 • Zaakceptowanie produktu pracy po spełnieniu kryteriów wyjścia.

Rezultaty przeglądu produktu pracy mogą być różne w zależności od typu przeglądu oraz stopnia jego sformalizowania (patrz p. 3.2.3.).