1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.4. Testowanie pielęgnacyjne
  5. 2.4.2. Analiza wpływu związana z pielęgnacją

2.4.2. Analiza wpływu związana z pielęgnacją

Analiza wpływu pozwala ocenić zmiany wprowadzone w wersji pielęgnacyjnej pod kątem zarówno skutków zamierzonych, jak i spodziewanych lub potencjalnych skutków ubocznych, a także umożliwia zidentyfikowanie obszarów systemu, na które będą miały wpływ prowadzone zmiany. Ponadto może pomóc w zidentyfikowaniu wpływu zmiany na dotychczasowe testy. Skutki uboczne zmiany oraz obszary systemu, na które może ona wpływać, należy przetestować pod kątem regresji, przy czym czynność ta może być poprzedzona aktualizacją istniejących testów, na które oddziałuje dana zmiana.

Analizę wpływu można przeprowadzić przed dokonaniem zmiany, aby ustalić, czy zmianę tę należy faktycznie wprowadzić (z uwagi na potencjalne konsekwencje dla innych obszarów systemu).

Przeprowadzenie analizy wpływu może być utrudnione, jeśli:

  • specyfikacje (np. wymagania biznesowe, historyjki użytkownika, architektura) są nieaktualne lub niedostępne;
  • przypadki testowe nie zostały udokumentowane lub są nieaktualne;
  • nie stworzono możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między testami a podstawą testów;
  • wsparcie narzędziowe nie istnieje lub jest niewystarczające;
  • zaangażowane osoby nie dysponują wiedzą z danej dziedziny i/lub na temat danego systemu;
  • podczas wytwarzania oprogramowania poświęcono zbyt mało uwagi jego charakterystyce jakościowej w zakresie utrzymywalności.