1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.4. Proces testowy
  5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
  6. Projektowanie testów

Projektowanie testów

Podczas projektowania testów warunki testowe są przekształcane w przypadki testowe wysokiego poziomu, zbiory takich przypadków testowych oraz w inne testalia. W związku z tym o ile analiza testów odpowiada na pytanie: „co należy przetestować”, o tyle projektowanie testów odpowiada na pytanie: „jak należy testować”.

Główne czynności wykonywane w ramach projektowania testów to:

  • projektowanie przypadków testowych i zbiorów przypadków testowych oraz określenie ich priorytetów;
  • identyfikowanie danych testowych niezbędnych do obsługi warunków testowych i przypadków testowych;
  • projektowanie środowiska testowego oraz zidentyfikowanie wszelkich niezbędnych narzędzi i elementów infrastruktury;
  • tworzenie możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między podstawą testów, warunkami testowymi, przypadkami testowymi i procedurami testowymi (patrz p. 1.4.4.).

Rozwinięcie warunków testowych w przypadki testowe i zbiory przypadków testowych na etapie projektowania testów wymaga często użycia technik testowania (patrz rozdział 4.).

Tak jak w przypadku analizy testów, projektowanie testów może również skutkować identyfikacją podobnych typów defektów w podstawie testów, co jest ważną potencjalną korzyścią.