1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 3. Testowanie statyczne
  4. 3.1. Podstawy testowania statycznego

3.1. Podstawy testowania statycznego

W przeciwieństwie do testowania dynamicznego, które wymaga uruchomienia testowanego oprogramowania, testowanie statyczne opiera się na ręcznym badaniu produktów pracy (tj. wykonywaniu przeglądów) bądź dokonywaniu oceny kodu przy użyciu odpowiednich narzędzi lub innych produktów pracy (tj. analizie statycznej). Oba typy testowania statycznego pozwalają ocenić testowany kod lub inny produkt pracy bez jego uruchamiania.

Analiza statyczna jest szczególnie ważna w przypadku systemów komputerowych krytycznych ze względów bezpieczeństwa (np. systemów stosowanych w lotnictwie, medycynie lub w energetyce jądrowej), ale staje się też coraz bardziej istotna i powszechnie stosowana w innych kontekstach (analiza taka jest np. ważnym elementem testowania zabezpieczeń). Ponadto analiza statyczna jest często elementem automatycznych systemów budowy i dostarczania stosowanych w modelach zwinnego wytwarzania oprogramowania, ciągłego dostarczania i ciągłego wdrażania.

Artykuły