1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu
  5. 4.4.1. Zgadywanie błędów

4.4.1. Zgadywanie błędów

Zgadywanie błędów6 to technika pozwalająca przewidywać wystąpienie pomyłek, defektów i awarii na podstawie wiedzy testera dotyczącej między innymi:

  • dotychczasowego działania aplikacji;
  • typowych pomyłek popełnianych przez programistów;
  • awarii, które wystąpiły w innych aplikacjach.

Metodyczne podejście do zgadywania błędów polega na stworzeniu listy potencjalnych pomyłek, defektów i awarii, a następnie zaprojektowaniu testów pozwalających uwidocznić te awarie i defekty, które je powodowały. Listy pomyłek, defektów i awarii można opracowywać na podstawie własnego doświadczenia, danych dotyczących defektów i awarii oraz powszechnej wiedzy na temat przyczyn awarii oprogramowania.


6 Formalnie rzecz ujmując, trzymając się terminologii ISTQB®, ten typ techniki powinien nazywać się „zgadywaniem defektów”, ale pozostawiamy nazwę „zgadywanie błędów” ze względu na historyczne uwarunkowania (przyp. tłum.).