1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.1. Modele cyklu życia oprogramowania

2.1. Modele cyklu życia oprogramowania

Model cyklu życia oprogramowania opisuje rodzaje czynności wykonywanych na poszczególnych etapach projektu wytwarzania oprogramowania oraz powiązania logiczne i chronologiczne między tymi czynnościami. Istnieje wiele różnych modeli cyklu życia oprogramowania, a każdy z nich wymaga innego podejścia do testowania.

Artykuły