1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.5. Psychologia testowania
  5. 1.5.2. Różnice w sposobie myślenia testerów i programistów

1.5.2. Różnice w sposobie myślenia testerów i programistów

Programiści i testerzy często prezentują odmienny sposób myślenia. Podstawowym celem prac programistycznych jest zaprojektowanie i wykonanie produktu. Jak wspomniano powyżej, cele testowania obejmują weryfikację i walidację produktu, wykrycie defektów przed przekazaniem produktu do eksploatacji itd. Tym samym mamy do czynienia z różnymi zbiorami celów wymagającymi różnego nastawienia, których pogodzenie jest kluczem do uzyskania produktu wyższej jakości.

Sposób myślenia danej osoby wyznaczają przyjmowane przez nią założenia oraz preferowane przez nią sposoby podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Wśród pożądanych cech osobowościowych testera należy wymienić: ciekawość, „zawodowy pesymizm”, umiejętność krytycznego spojrzenia na wykonywane czynności, dbałość o szczegóły oraz motywację do utrzymywania opartych na zaufaniu i wspólnym dążeniu do celu relacji zawodowych. Warto też zaznaczyć, że sposób myślenia testera często ewoluuje i dojrzewa wraz ze zdobywaniem przez niego doświadczenia zawodowego.

Wśród typowych cech osobowościowych programisty mogą występować niektóre cechy charakterystyczne dla testera, ale programiści odnoszący sukcesy w swoim zawodzie są często bardziej zainteresowani projektowaniem i budowaniem rozwiązań niż analizowaniem ewentualnych problemów z przyjętymi rozwiązaniami. Ważnym czynnikiem jest również efekt potwierdzenia, który może utrudnić znajdowanie pomyłek w rezultatach własnej pracy.

Programiści mający odpowiednie nastawienie mogą testować własny kod. Różne cykle życia oprogramowania oferują różne sposoby organizowania pracy testerów i wykonywania czynności testowych. Zlecając wykonanie niektórych czynności testowych niezależnym testerom, można zwiększyć skuteczność wykrywania defektów, co jest szczególnie ważne w przypadku systemów dużych, złożonych lub krytycznych ze względów bezpieczeństwa. Niezależni testerzy mają inny punkt widzenia, różny od punktów widzenia autorów produktów pracy (tj. analityków biznesowych, właścicieli produktów, projektantów i programistów), ponieważ mają inne uprzedzenia poznawcze (ang. cognitive biases).