1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania
  5. 4.3.2. Testowanie i pokrycie decyzji

4.3.2. Testowanie i pokrycie decyzji

Testowanie decyzji służy do sprawdzania decyzji zawartych w kodzie oraz kodu wykonywanego na podstawie wyników decyzji. W tym celu tworzy się przypadki testowe, które odzwierciedlają przepływy sterowania występujące po punkcie decyzyjnym. W przypadku instrukcji IF tworzy się jeden przypadek dotyczący spełnienia warunku i jeden przypadek dotyczący niespełnienia warunku, a w przypadku instrukcji CASE niezbędne są przypadki testowe odpowiadające wszystkim możliwym wynikom, włącznie z wynikiem domyślnym.

Pokrycie mierzy się procentowo jako iloraz liczby wyników decyzji wykonanych przez testy przez łączną liczbę możliwych wyników decyzji w przedmiocie testów.