1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania
  5. 4.3.3. Korzyści wynikające z testowania instrukcji i testowania decyzji

4.3.3. Korzyści wynikające z testowania instrukcji i testowania decyzji

Uzyskanie stuprocentowego pokrycia instrukcji kodu gwarantuje, że wszystkie instrukcje wykonywalne zawarte w kodzie zostały przetestowane co najmniej raz, nie gwarantuje natomiast, że przetestowana została cała logika decyzyjna. Jeśli chodzi o techniki białoskrzynkowe omówione w tym sylabusie, testowanie instrukcji kodu może zapewnić mniejsze pokrycie niż testowanie decyzji.

Uzyskanie stuprocentowego pokrycia decyzji oznacza, że wykonano wszystkie wyniki decyzji, czyli przetestowano zarówno wyniki „prawda”, jak i wyniki „fałsz” — nawet jeśli instrukcja warunkowa nie zawiera bloku instrukcji odpowiadającego decyzji „fałsz” (np. IF bez bloku ELSE). Pokrycie instrukcji kodu pomaga znaleźć defekty w kodzie, który nie został przetestowany przy użyciu innych testów, a pokrycie decyzji — w kodzie, w przypadku którego w innych testach nie uwzględniono wszystkich możliwych wyników decyzji.

Uzyskanie stuprocentowego pokrycia decyzji gwarantuje stuprocentowe pokrycie instrukcji kodu (ale nie odwrotnie).