1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.3. Typy testów

2.3. Typy testów

Typ testów to grupa dynamicznych czynności testowych wykonywanych z myślą o przetestowaniu określonych charakterystyk systemu/oprogramowania (lub jego części) zgodnie z określonymi celami testów. Celem testów może być między innymi:

  • ocena funkcjonalnych charakterystyk jakościowych takich jak: kompletność, prawidłowość i adekwatność;
  • dokonanie oceny niefunkcjonalnych charakterystyk jakościowych, w tym parametrów takich jak: niezawodność, wydajność, bezpieczeństwo, kompatybilność czy też użyteczność;
  • ustalenie, czy struktura lub architektura komponentu lub systemu jest poprawna, kompletna i zgodna ze specyfikacjami;
  • dokonanie oceny skutków zmian, np. potwierdzenie usunięcia defektów (testowanie potwierdzające) lub wyszukanie niezamierzonych zmian w sposobie działania wynikających z modyfikacji oprogramowania lub środowisku (testowanie regresji).

Artykuły