1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 1. Podstawy testowania
  4. 1.2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?

1.2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?

Rygorystyczne testowanie modułów i systemów oraz związanej z nimi dokumentacji może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia awarii podczas eksploatacji oprogramowania. Wykrycie, a następnie usunięcie defektów, przyczynia się do podniesienia jakości modułów lub systemów. Ponadto testowanie oprogramowania może być niezbędne do spełnienia wymagań wynikających z umów, przepisów prawa bądź norm/standardów branżowych.

Artykuły