1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 4. Techniki testowania
  4. 4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu
  5. 4.4.2. Testowanie eksploracyjne

4.4.2. Testowanie eksploracyjne

Testowanie eksploracyjne polega na projektowaniu, wykonywaniu i rejestrowaniu testów nieformalnych (tj. testów, które nie zostały wcześniej zaprojektowane) oraz dokonywaniu ich oceny w sposób dynamiczny podczas wykonywania. Rezultaty testów dostarczają wiedzy na temat modułu lub systemu, a także pomagają tworzyć testy dotyczące obszarów wymagających dalszego przetestowania.

Testowanie eksploracyjne jest czasami przeprowadzane w formie tzw. testowania w sesjach, na potrzeby ustrukturyzowania aktywności. W testowaniu w sesjach, testowanie eksploracyjne odbywa się w ściśle określonym przedziale czasu, a tester może udokumentować wykonane kroki i uzyskane informacje w arkuszu sesji testowej.

Testowanie eksploracyjne jest najbardziej przydatne w przypadku niepełnych lub niewłaściwie sporządzonych specyfikacji bądź w przypadku testowania pod presją czasu. Ponadto może być uzupełnieniem innych, bardziej formalnych technik testowania.

Testowanie eksploracyjne jest mocno związane z reaktywną strategią testowania (zobacz p. 5.2.2.). W ramach testowania eksploracyjnego można korzystać z innych technik czarnoskrzynkowych, białoskrzynkowych i opartych na doświadczeniu.