1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 4. 2.2. Poziomy testów

2.2. Poziomy testów

Poziomy testów to grupy czynności testowych, które organizuje się i którymi zarządza się wspólnie. Każdy poziom testów jest instancją procesu testowego składającą się z czynności opisanych w podrozdziale 1.4., wykonywanych dla oprogramowania na danym poziomie wytwarzania, od pojedynczych modułów lub komponentów, po kompletne systemy lub, jeśli ma to miejsce w danym przypadku, systemy systemów. Poziomy te są powiązane z innymi czynnościami wykonywanymi w ramach cyklu życia oprogramowania.

Poziomy testów opisane w niniejszym sylabusie to:

 • testowanie modułowe;
 • testowanie integracyjne;
 • testowanie systemowe;
 • testowanie akceptacyjne.

Każdy poziom testów charakteryzują następujące atrybuty:

 • cele szczegółowe;
 • podstawa testów (do której należy odwoływać się przy wyprowadzaniu przypadków testowych);
 • przedmiot testów (czyli to, co jest testowane);
 • typowe defekty i awarie;
 • konkretne podejścia i odpowiedzialności.

Każdy poziom testów wymaga odpowiedniego środowiska testowego, np. do testowania akceptacyjnego idealnie nadaje się środowisko testowe podobne do środowiska produkcyjnego, a podczas testowania modułowego programiści zwykle korzystają z własnego środowiska rozwojowego.

Artykuły