1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania
 4. 1.4. Proces testowy
 5. 1.4.2. Czynności i zadania testowe
 6. Implementacja testów

Implementacja testów

Podczas implementacji testów tworzone i/lub dokańczane są testalia niezbędne do wykonania testów, w tym szeregowanie przypadków testowych w ramach procedur testowych. W związku z tym, o ile projektowanie testów odpowiada na pytanie: „jak testować?”, o tyle implementacja testów odpowiada na pytanie: „czy mamy wszystko, co jest potrzebne do uruchomienia testów?”.

Główne czynności wykonywane w ramach implementacji testów to:

 • opracowanie procedur testowych i określenie ich priorytetów oraz, potencjalnie, utworzenie skryptów testów automatycznych;
 • utworzenie zestawów testowych (na podstawie procedur testowych) oraz skryptów testów automatycznych (jeśli istnieją testy automatyczne);
 • uporządkowanie zestawów testowych w harmonogram wykonywania testów w sposób zapewniający efektywny przebieg całego procesu (patrz p. 5.2.4.);
 • zbudowanie środowiska testowego (włączając w to – jeśli to konieczne – jarzma testowe, wirtualizację usług, symulatory i inne elementy infrastrukturalne) oraz sprawdzenie, czy zostało ono poprawnie skonfigurowane;
 • przygotowanie danych testowych i sprawdzenie, czy zostały poprawnie załadowane do środowiska testowego;
 • zweryfikowanie i zaktualizowanie możliwości dwukierunkowego śledzenia powiązań między podstawą testów, warunkami testowymi, przypadkami testowymi, procedurami testowymi i zestawami testowymi (patrz p. 1.4.4.).

Zadania związane z projektowaniem i implementacją testów są często łączone.

Etapy projektowania i implementacji testów mogą być realizowane i dokumentowane w ramach wykonywania testów — zwłaszcza w przypadku testowania eksploracyjnego oraz innych typów testowania opartego na doświadczeniu. Testowanie eksploracyjne może odbywać się na podstawie kart opisu testów (sporządzanych w ramach analizy testów), przy czym testy eksploracyjne wykonywane są natychmiast po ich zaprojektowaniu i zaimplementowaniu (patrz p. 4.4.2.).