1. Strona główna
  2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
  3. 2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  4. 2.4. Testowanie pielęgnacyjne
  5. 2.4.1. Zdarzenia wywołujące pielęgnację

2.4.1. Zdarzenia wywołujące pielęgnację

Istnieje kilka powodów, dla których wykonuje się pielęgnację oprogramowania, a tym samym testowanie pielęgnacyjne. Dotyczy to zarówno zmian planowanych, jak i nieplanowanych.

Zdarzenia wywołujące pielęgnację można podzielić na następujące kategorie:

  • Modyfikacja. Ta kategoria obejmuje między innymi: zaplanowane udoskonalenia (np. w postaci nowych wersji oprogramowania), zmiany korekcyjne i awaryjne, zmiany środowiska operacyjnego (np. planowe uaktualnienia systemu operacyjnego lub bazy danych), uaktualnienia oprogramowania do powszechnej sprzedaży (COTS) oraz poprawki usuwające defekty i podatności zabezpieczeń.
  • Migracja. Ta kategoria obejmuje między innymi przejście z jednej platformy na inną, co może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia testów produkcyjnych nowego środowiska i zmienionego oprogramowania bądź testów konwersji danych (w przypadku migracji danych z innej aplikacji do pielęgnowanego systemu).
  • Wycofanie. Ta kategoria dotyczy sytuacji, w której aplikacja jest wycofywana z użytku.

Kiedy aplikacja lub system jest wycofywany, może to wymagać testowania migracji lub archiwizacji danych, jeśli zachodzi potrzeba ich przechowywania przez dłuższy czas. Testowanie procedur odzyskiwania/pozyskiwania zarchiwizowanych danych przez dłuższy czas może także być konieczne. Dodatkowo nieodzowne może być uwzględnienie testów regresji, aby zapewnić dalszą prawidłową pracę funkcjonalności pozostających w użyciu.

W przypadku systemów związanych z Internetem rzeczy (IoT – Internet of Things) testowanie pielęgnacyjne może być konieczne po wprowadzeniu w systemie zupełnie nowych lub zmodyfikowanych elementów, takich jak urządzenia sprzętowe czy usługi programowe. Podczas testowania pielęgnacyjnego tego typu systemów szczególny nacisk kładzie się na testowanie integracyjne na różnych poziomach (np. na poziomie sieci i aplikacji) oraz na aspekty związane z zabezpieczeniami, szczególnie w zakresie danych osobowych.