1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 1. Podstawy testowania

1. Podstawy testowania

Słowa kluczowe
analiza testów, awaria, cel testów, dane testowe, debugowanie, defekt, harmonogram wykonywania testów, implementacja testów, jakość, monitorowanie testów i nadzór nad testami, planowanie testów, podstawa testów, podstawowa przyczyna, pokrycie, pomyłka, procedura testowa, projektowanie testów, przedmiot testów, przypadek testowy, śledzenie, testalia, testowanie, ukończenie testów, walidacja, warunek testowy, weryfikacja, wykonywanie testów, wyrocznia testowa, zapewnienie jakości, zestaw testowy

Podstawy testowania — cele nauczania

1.1. Co to jest testowanie?

 • FL-1.1.1. (K1) Kandydat potrafi wskazać typowe cele testowania.
 • FL-1.1.2. (K2) Kandydat potrafi odróżnić testowanie od debugowania.

1.2. Dlaczego testowanie jest niezbędne?

 • FL-1.2.1. (K2) Kandydat potrafi podać przykłady wskazujące, dlaczego testowanie jest niezbędne.
 • FL-1.2.2. (K2) Kandydat potrafi opisać relację między testowaniem a zapewnieniem jakości oraz podać przykłady wskazujące, w jaki sposób testowanie przyczynia się do podnoszenia jakości.
 • FL-1.2.3. (K2) Kandydat potrafi rozróżnić pomyłkę, defekt i awarię.
 • FL-1.2.4. (K2) Kandydat potrafi odróżnić podstawową przyczynę od skutków defektu.

1.3. Siedem zasad testowania

 • FL-1.3.1. (K2) Kandydat potrafi objaśnić siedem zasad testowania.

1.4. Proces testowy

 • FL-1.4.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić wpływ kontekstu na proces testowy.
 • FL-1.4.2. (K2) Kandydat potrafi opisać czynności testowe i odpowiadające im zadania w ramach procesu testowego.
 • FL-1.4.3. (K2) Kandydat potrafi rozróżnić produkty pracy wspomagające proces testowy.
 • FL-1.4.4. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić korzyści wynikające ze śledzenia powiązań między podstawą testów a produktami pracy związanymi z testowaniem.

1.5. Psychologia testowania

 • FL-1.5.1. (K1) Kandydat potrafi wskazać czynniki psychologiczne wpływające na powodzenie testowania.
 • FL-1.5.2. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić różnice w sposobie myślenia testerów i programistów.
 • FL-1.1.2. (K2) Kandydat potrafi odróżnić testowanie od debugowania.

Artykuły