1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 4. Techniki testowania

4. Techniki testowania

Słowa kluczowe

analiza wartości brzegowych, białoskrzynkowe techniki testowania, czarnoskrzynkowe techniki testowania, podział na klasy równoważności, pokrycie, pokrycie decyzji, pokrycie instrukcji kodu, techniki testowania, techniki testowania oparte na doświadczeniu, testowanie eksploracyjne, testowanie oparte na przypadkach użycia, testowanie przejść pomiędzy stanami, testowanie w oparciu o listę kontrolną, testowanie w oparciu o tablicę decyzyjną, zgadywanie błędów

Cele nauczania — techniki testowania

4.1. Kategorie technik testowania

 • FL-4.1.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić cechy charakterystyczne i elementy wspólne czarnoskrzynkowych technik testowania, białoskrzynkowych technik testowania oraz technik testowania opartych na doświadczeniu, a także różnice między nimi.

4.2. Czarnoskrzynkowe techniki testowania

 • FL-4.2.1. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą podziału na klasy równoważności.
 • FL-4.2.2. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą analizy wartości brzegowych.
 • FL-4.2.3. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą testowania w oparciu o tablicę decyzyjną.
 • FL-4.2.4. (K3) Kandydat potrafi zaprojektować przypadki testowe na podstawie podanych wymagań metodą testowania przejść pomiędzy stanami.
 • FL-4.2.5. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić, w jaki sposób można wyprowadzać przypadki testowe z przypadku użycia.

4.3. Białoskrzynkowe techniki testowania

 • FL-4.3.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie pokrycia instrukcji kodu.
 • FL-4.3.2. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie pokrycia decyzji.
 • FL-4.3.3. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić korzyści wynikające z pokrycia instrukcji kodu i pokrycia decyzji.

4.4. Techniki testowania oparte na doświadczeniu

 • FL-4.4.1. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie zgadywania błędów.
 • FL-4.4.2. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie testowania eksploracyjnego.
 • FL-4.4.3. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić pojęcie testowania w oparciu o listę kontrolną.

Artykuły