1. Strona główna
 2. Sylabus poziomu podstawowego ISTQB 2018 (wersja 1.01)
 3. 3. Testowanie statyczne
 4. 3.1. Podstawy testowania statycznego
 5. 3.1.1. Produkty pracy badane metodą testowania statycznego

3.1.1. Produkty pracy badane metodą testowania statycznego

Przy użyciu technik testowania statycznego (tj. przeglądów i/lub analizy statycznej) można zbadać niemal wszystkie produkty pracy, na przykład:

 • specyfikacje (w tym: wymagania biznesowe, wymagania funkcjonalne i wymagania w zakresie bezpieczeństwa);
 • opowieści, historyjki użytkownika i kryteria akceptacji;
 • architekturę i specyfikacje projektowe;
 • kod;
 • testalia (w tym: plany testów, procedury testowe, przypadki testowe i skrypty testów automatycznych);
 • podręczniki użytkownika;
 • strony internetowe;
 • umowy, plany projektów, harmonogramy i budżety;
 • modele takie jak diagramy aktywności, które mogą być używane do testowania opartego na modelu (patrz [ISTQB® MBT] i [Kramer 2016]).

Przeglądy mogą dotyczyć dowolnego produktu pracy, który uczestnicy potrafią przeczytać i zrozumieć. Z kolei analizę statyczną można zastosować efektywnie do każdego produktu pracy o strukturze formalnej (w typowych sytuacjach to kod lub modele), dla którego istnieje odpowiednie narzędzie do jej przeprowadzenia. Dostępne są również narzędzia pozwalające oceniać produkty pracy napisane w języku naturalnym takie jak wymagania (np. sprawdzające te produkty pracy pod kątem pisowni, gramatyki czy też czytelności).