1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów
  4. 6.3 Kategorie narzędzi testowych
  5. 6.3.1 Narzędzia do posiewu usterek i wstrzykiwania błędów

6.3.1 Narzędzia do posiewu usterek i wstrzykiwania błędów

Narzędzia do posiewu błędów są używane głównie na poziomie kodu i tworzą w usystematyzowany sposób usterki pewnego typu (lub ograniczonej liczby typów) w kodzie. Narzędzia rozmyślnie wprowadzają defekty do testowanych elementów w celu oceny jakości zestawów testowych (czyli możliwości wykrycia defektów). Proces wstrzykiwania błędów koncentruje się na testowaniu mechanizmu obsługi usterek wbudowanego w przedmiot testów, polegającym na stworzeniu nieprawidłowych warunków. Narzędzia do wstrzykiwania błędów umyślnie wprowadzają do oprogramowania niepoprawne wartości wejściowe, aby sprawdzić, czy poradzi ono sobie z obsługą usterki.

Oba typy narzędzi wykorzystywane są zwykle przez technicznych analityków testowych, choć mogą ich również używać programiści do testowania nowego kodu.