1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.2 Planowanie ogólne
  5. 4.2.4 Kwestie organizacyjne

4.2.4 Kwestie organizacyjne

Testy techniczne mogą wiązać się z pomiarami zachowania kilku komponentów pełnego systemu (np. serwerów, baz danych i sieci). Jeśli komponenty są rozproszone między różne lokalizacje i organizacje, nakład pracy związany z planowaniem i koordynacją testów może okazać się znaczący. Na przykład, niektóre komponenty oprogramowania mogą być dostępne na potrzeby testowania systemowego wyłącznie w określonych porach dnia lub roku. Może się także okazać, że organizacje są w stanie udzielić testerom wsparcia jedynie przez ograniczoną liczbę dni. Skutkiem braku potwierdzenia dostępności „na żądanie” komponentów systemu i personelu pochodzącego z innych organizacji („zewnętrznych” kompetencji) mogą być istotne zakłócenia przebiegu zaplanowanych testów.