1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku

1. Zadania technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku

Cele nauczania związane z zadaniami technicznego analityka testowego w testowaniu opartym na ryzyku

1.3 Ocena ryzyka

TTA-1.3.1 (K2) Kandydat potrafi omówić ogólne czynniki ryzyka, które zwykle musi wziąć pod uwagę techniczny analityk testowy

Wspólne cele nauczania

Poniższy cel nauczania wiąże się z zagadnieniami przedstawionymi w kilku punktach niniejszego rozdziału.

TTA-1.x.1 (K2) Kandydat potrafi omówić czynności wykonywane przez technicznego analityka testowego w ramach podejścia opartego na ryzyku, związane z planowaniem i wykonywaniem testów.

Artykuły