1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.2 Planowanie ogólne

4.2 Planowanie ogólne

Brak planowania testów niefunkcjonalnych stwarza poważne ryzyko niepowodzenia wdrożenia aplikacji.

Kierownik testów może poprosić technicznego analityka testowego o zidentyfikowanie głównych czynników ryzyka dla odpowiednich atrybutów jakości (patrz tabela w punkcie 4.1) i rozwiązanie ewentualnych problemów dotyczących planowania, związanych z zaproponowanymi testami. Zagadnienia te można wykorzystać podczas opracowywania głównego planu testów. Podczas wykonywania opisanych zadań należy uwzględnić następujące ogólne elementy:

  • wymagania interesariuszy,
  • zakup wymaganych narzędzi i szkolenia,
  • wymagania dotyczące środowiska testowego,
  • kwestie organizacyjne,
  • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa danych.

Artykuły