1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 5. Przeglądy

5. Przeglądy

Cele nauczania dotyczące przeglądów

5.1 Wprowadzenie

TTA 5.1.1 (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić dlaczego przygotowanie do przeglądu jest istotne w przypadku technicznego analityka testowego.

5.2 Korzystanie z list kontrolnych podczas przeglądów

TTA 5.2.1 (K4) Kandydat potrafi przeanalizować projekt architektury i zidentyfikować problemy zgodnie z listą kontrolną podaną w sylabusie.

TTA 5.2.2 (K4) Kandydat potrafi przeanalizować fragment kodu lub pseudokodu i zidentyfikować problemy zgodnie z listą kontrolną podaną w sylabusie.

Artykuły