1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.5 Testowanie wydajnościowe
  5. 4.5.4 Specyfikacja testów wydajnościowych

4.5.4 Specyfikacja testów wydajnościowych

Specyfikacja testów w przypadku różnych rodzajów testów wydajnościowych, np. testów obciążeniowych i przeciążeniowych, opiera się na definicji profili operacyjnych. Opisują one różne rodzaje zachowań użytkowników podczas interakcji z aplikacją. Dla danej aplikacji może istnieć wiele profili produkcyjnych. Liczbę użytkowników przypadającą na poszczególne profile produkcyjne można określić za pomocą narzędzi monitorujących (o ile aplikacja ta lub aplikacja do niej podobna jest już dostępna) lub na podstawie przewidywań. Takie przewidywania mogą zostać podane przez jednostki biznesowe albo ustalone na podstawie algorytmów. Szczególnie istotne są one w przypadku specyfikowania profili produkcyjnych używanych podczas testowania skalowalności.

Na podstawie profili produkcyjnych ustala się liczbę i rodzaj przypadków testowych stosowanych podczas testowania wydajnościowego. Testy odbywają się często pod kontrolą narzędzi testowych, które tworzą „wirtualnych”, czyli symulowanych użytkowników w liczbie odpowiadającej testowanemu profilowi (patrz punkt 6.3.2).