1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 4. Atrybuty jakości w testach technicznych
  4. 4.8 Testowanie przenaszalności
  5. 4.8.2 Testowanie koegzystencji/kompatybilności

4.8.2 Testowanie koegzystencji/kompatybilności

Systemy, które nie są ze sobą powiązane, nazywane są kompatybilnymi, jeśli mogą zostać uruchomione w tym samym środowisku (np. na tym samym sprzęcie) bez wzajemnego wpływu na działanie (np. bez konfliktów dotyczących zasobów). Testy kompatybilności należy wykonać wtedy, gdy nowe lub zaktualizowane oprogramowanie ma zostać wdrożone w środowiskach, które zawierają już pewne zainstalowane aplikacje.

Problemy w tym obszarze mogą wystąpić wówczas, gdy aplikacja jest testowana w środowisku, w którym jest jedyną zainstalowaną aplikacją (i w związku z tym braku zgodności nie da się wykryć), a następnie zostanie przeniesiona do innego środowiska (np. produkcyjnego), w którym funkcjonują także inne aplikacje.

Typowymi celami testowania kompatybilności są:

  • Ocena możliwego negatywnego wpływu na funkcjonalność w przypadku ładowania aplikacji w tym samym środowisku (np. konflikt użycia zasobów, gdy na serwerze jest uruchomionych wiele aplikacji).
  • Ocena wpływu instalacji poprawek i aktualizacji systemu operacyjnego na działanie aplikacji.

Kwestie związane ze zgodnością należy uwzględnić podczas planowania docelowego środowiska produkcyjnego, jednak same testy zwykle wykonuje się dopiero po pomyślnym zakończeniu testowania systemowego i testowania akceptacyjnego przez użytkowników.