1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 5. Przeglądy
  4. 5.1 Wprowadzenie

5.1 Wprowadzenie

Techniczny analityk testowy musi aktywnie uczestniczyć w procesie przeglądu, przedstawiając swój specyficzny punkt widzenia na poruszane zagadnienia. Powinien zostać przeszkolony w zakresie przeglądów formalnych, tak aby rozumiał swoją rolę w dowolnym procesie przeglądu technicznego. Wszyscy uczestnicy przeglądu technicznego muszą dążyć do osiągnięcia korzyści płynących z dobrze przeprowadzonego przeglądu. Pełny opis przeglądów technicznych, łącznie z wieloma listami kontrolnymi, można znaleźć w pracy [Wiegers02].

Techniczny analityk testowy zwykle bierze udział w przeglądach technicznych i inspekcjach. W ich trakcie jest w stanie przedstawić perspektywę operacyjną (dotyczącą zachowania systemu), która mogła zostać pominięta przez programistów. Ponadto techniczny analityk testowy odgrywa ważną rolę w definiowaniu, realizowaniu i utrzymaniu list kontrolnych przeglądów oraz informacji o wagach defektów.

Niezależnie od typu dokonywanego przeglądu, techniczny analityk testowy musi zaplanować odpowiednio dużo czasu na przygotowanie. Obejmuje to czas potrzebny na przejrzenie produktu, na sprawdzenie powiązanych
dokumentów pomocniczych pod kątem spójności oraz na ustalenie, czego może brakować w danym produkcie. Bez odpowiedniego przygotowania przegląd może zostać sprowadzony wyłącznie do prostych prac redakcyjnych. Dobrze przeprowadzony przegląd obejmuje zrozumienie tego, co zostało napisane, ustalenie, czego brakuje, i sprawdzenie, czy dany produkt jest spójny z innymi produktami (już opracowanymi albo dopiero przygotowywanymi). Na przykład, podczas przeglądu planu testów na poziomie integracji techniczny analityk testowy musi również uwzględnić integrowane elementy. Czy są one gotowe do integracji? Czy istnieją jakieś zależności, które powinny zostać udokumentowane? Czy są dostępne dane do testowania punktów integracji? Przegląd nie ogranicza się do danego produktu podlegającego przeglądowi, ale należy w nim również uwzględnić interakcje tego produktu z innymi elementami systemu.

Często się zdarza, że autorzy produktu poddawanego przeglądowi czują się krytykowani. Wszystkie komentarze technicznego analityka testowego w ramach przeglądu powinny być wygłaszane z perspektywy współpracy z autorem w celu uzyskania jak najlepszej jakości produktu. Umożliwi to konstruktywne formułowanie uwag, które będą się odnosić do produktu, a nie do autora. Na przykład, w przypadku niejednoznacznego stwierdzenia lepiej powiedzieć „Nie rozumiem, co należy przetestować, żeby sprawdzić, że to wymaganie zostało poprawnie zaimplementowane. Czy możesz mi pomóc to zrozumieć?” niż „To wymaganie jest niejednoznaczne i nikt go nie zrozumie”.

Zadaniem technicznego analityka testowego w ramach przeglądu jest sprawdzenie, czy informacje zawarte w produkcie wystarczą do wykonania testów. Jeżeli informacji brakuje lub są one niejasne, stanowi to prawdopodobnie defekt, który powinien zostać usunięty przez autora. Konstruktywne, a nie krytyczne podejście ułatwia adresatowi przyjęcie komentarzy i zwiększa produktywność spotkania.