1. Strona główna
  2. Sylabus dla poziomu zaawansowanego – Techniczny analityk testowy (wersja z 19.10.2012)
  3. 6. Narzędzia testowe i automatyzacja testów
  4. 6.1 Integracja i wymiana informacji między narzędziami testowymi

6.1 Integracja i wymiana informacji między narzędziami testowymi

Za wybór i integrację narzędzi odpowiada kierownik testów, jednak technicznemu analitykowi testowemu może zostać zlecone zweryfikowanie sposobu integracji narzędzia (lub zestawu narzędzi), tak aby można było zapewnić dokładne śledzenie danych pochodzących z różnych obszarów testowania, np. analizy statycznej, automatyzacji wykonywania testów i zarządzania konfiguracją. Ponadto, techniczny analityk testowy (o ile dysponuje umiejętnościami programistycznymi) może również brać udział w tworzeniu kodu przeznaczonego do integracji narzędzi, które nie zawierają gotowych mechanizmów integracji.

W idealnym przypadku w zestawie narzędzi informacje nie powinny być powielane w różnych narzędziach. Przechowywanie skryptów testowych zarówno w bazie zarządzania testami, jak i w systemie zarządzania konfiguracją, jest bardziej czasochłonne, rośnie też wówczas prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu zarządzania testami zawierającego moduł zarządzania konfiguracją lub możliwego do zintegrowania z narzędziem do zarządzania konfiguracją używanym już w danej organizacji. Dobrze zintegrowane narzędzia do śledzenia defektów i do zarządzania testami pozwalają testerom na zgłaszanie defektów w trakcie wykonywania przypadków testowych, bez konieczności opuszczania narzędzia do zarządzania testami. Z kolei dobrze zintegrowane narzędzia do analizy statycznej powinny być w stanie zgłaszać wykryte incydenty i ostrzeżenia bezpośrednio do systemu zarządzania defektami, choć opcja ta powinna być konfigurowalna ze względu na możliwość wygenerowania dużej liczby ostrzeżeń.

Zakup narzędzi testowych od jednego dostawcy nie oznacza automatycznie, że narzędzia te będą współpracować ze sobą we właściwy sposób. Preferowanym podejściem do integracji narzędzi jest podejście skoncentrowane na danych. Dane muszą być wymieniane bez interwencji użytkownika, we właściwym czasie, z gwarancją poprawności i z możliwością ich odzyskiwania w przypadku wystąpienia błędów. Spójny interfejs użytkownika jest przydatnym elementem, jednak najważniejszymi celami integracji narzędzi powinny być rejestrowanie, przechowywanie, ochrona i prezentacja danych.

Organizacja powinna ocenić koszty automatyzacji wymiany informacji i zestawić je z ryzykiem utraty informacji lub braku synchronizacji wynikającym z niezbędnych działań wykonywanych ręcznie. Integracja może być zadaniem kosztownym i trudnym, dlatego należy uwzględnić ten problem w ogólnej strategii zastosowania narzędzi.

Niektóre zintegrowane środowiska programistyczne mogą uprościć proces integracji między narzędziami, które są przygotowane do działania w takich środowiskach. Pozwala to ujednolicić wygląd i zachowanie narzędzi korzystających ze wspólnej platformy. Podobieństwo interfejsu użytkownika nie gwarantuje jednak bezproblemowej wymiany informacji między poszczególnymi komponentami. Może się okazać, że do przeprowadzenia integracji niezbędne jest opracowanie odpowiedniego kodu.